Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ALICI; cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, hakkın süresinde
kullanılmaması durumunda ALICI’nın cayma hakkını kaybedeceği, ALICI’nın tüzel kişi olması
ve ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı ürünler için (örneğin toplu alımlar her halükarda
bu nitelikte sayılır) cayma hakkı başta olmak üzere “tüketici haklarını” kullanamayacağı,
uyuşmazlıklara dair yasal başvuru yolları hakkında açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun
şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve
sonrasında ürün sipariş verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

Madde 1- Taraflar
1.1. SATICI
Adı : Tülay Çeliker/Geyikli Zeytinyağ
Adresi: Çanakkale/Lapseki
Telefon: 05525561826

1.2. ALICI
Adı – soyadı/T.C. Kimlik No:
Adresi:
Telefon:
E-mail:

Madde 2- Konu
İşbu mesafeli satış sözleşmesinin (“Sözleşme”) konusu; ALICI’nın SATICI’ya ait …………
internet sitesinden (“Websitesi”) elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve
satış ücreti belirtilen ürün/ürünlerin, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
(“Kanun”) ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) gereğince satışı,
teslimi ve diğer hususlara dair tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Yukarıdaki
ön bilgilendirme ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu
Sözleşmenin ayrılmaz birer parçalarıdır.

Madde 3- Sözleşme Konusu Ürün/Ödeme/Teslimat Bilgileri
Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, satış bedeli, ödeme şekli,
teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir.
Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler
doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan

doğacak zararları tamamıyla karşılamayı ALICI kabul eder ve ayrıca bu durumdan
oluşabilecek her türlü sorumluluk ALICI’ya aittir.
SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle
örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği
durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya
ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. Bu
süre zarfında ALICI’nın, SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre
içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi
için siparişi iptal eder.

Madde 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler
Sözleşme tarihi, ALICI tarafından siparişin verildiği tarih olan …./…../…. tarihidir.
Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri
dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile
yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da
bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal
afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt,
üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir
sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.
Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı
herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle
devam ederse, taraflardan her birinin tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

Madde 5- SATICI’nın Hak ve Yükümlülükleri
5.1. Satıcı, Kanun ve Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri
mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
5.2. 18 (onsekiz) yaşından küçük kişiler Websitesinden alışveriş yapamaz. SATICI, ALICI’nın
sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak ALICI’nın yaşını yanlış
yazmasından dolayı SATICI’ya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.
5.3. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından Websitesi sorumlu değildir.
Buna istinaden SATICI; internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla
internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat
hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI, SATICI’dan hak
iddiasında bulunamaz.
5.4. Websitesinden kredi kartı (Visa, MasterCard vb.) ya da banka havalesi ile alışveriş
yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal
edilir. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi SATICI ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme
yöntemleri kabul edilmez.

Madde 6- ALICI’nın Hak ve Yükümlülükleri
6.1. ALICI, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine
getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
6.2. ALICI, sipariş vermekle birlikte işbu sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve
sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödeme yapacağını kabul ve taahhüt eder.
6.3. ALICI; aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve
ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini ibraz ve iade etmeyi
kabul ve taahhüt eder.

Madde 7- Sipariş/Ödeme Prosedürü
Sipariş:
Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit
tutarları) ALICI tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme
alınır. Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden önce ALICI’ya sipariş onay maili gönderilir.
Sipariş onay maili gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.
Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek
problemler ALICI’ya sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya birkaçı
kullanılmak suretiyle bildirilir. Gerekirse ALICI’dan bankası ile görüşmesi istenebilir.
Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli
tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT) SATICI hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır.
İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu ürünün tedarik edilemeyeceğinin
anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda ALICI hemen açık ve anlaşılır
bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda ALICI’ya eşit kalitede ve fiyatta başka bir
ürün gönderilebilir ya da ALICI’nın arzusu ve seçimi doğrultusunda; yeni başka bir ürün
gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması
beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir.
Sözleşme konusu ürünün teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı
hâllerde ALICI bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu
borç altına sokan her türlü belge en geç 14 (ondört) gün içinde kendisine iade edilerek
sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda ALICI’nın SATICI’dan ilave herhangi bir maddi ve
manevi zarar talebi olmayacaktır.
Ödeme:
Websitesinde, internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen alıcılara nakit
havale ile sipariş imkanları sunulmuştur. Havale ile ödemede ALICI, kendisine en uygun

bankayı seçip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate
alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgileri”nin fatura bilgileri ile aynı
olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir.
Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan
bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması sebebiyle banka
veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine
teslim edilmiş ürünü 10 (on) gün içinde SATICI’ya göndermesi zorunludur. Bu tür durumlarda
nakliye giderleri ALICI’ya aittir.
Kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile
ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri
gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin bankası ve kendisi arasındaki “Kredi Kartı
Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 8- Sevkiyat/Teslimat Prosedürü
Sevkiyat:
Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte ürün/ürünler, SATICI’nın anlaşmalı olduğu
kargo şirketine verilir.
Teslimat:
Ürün/ürünler SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo ile ALICI’nın adresine teslim edilecektir.
Teslimat süresi, sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasından
itibaren 30 gündür.
Ürünler, kargo şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak
gönderilir. Teslimatı yapacak kargo firmasının ALICI’nın bulunduğu yerde şubesi olmadığı
takdirde ALICI’nın, SATICI tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması
gerekmektedir.
Kargo şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve
eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün
süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı ALICI, SATICI’ya herhangi bir sorumluluk
yükleyemez. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI,
edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın
ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve
giderlerden SATICI sorumlu değildir.
Ürün; ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun
teslimatı kabul etmemesinden veya sevk bilgilerindeki yanlışlıktan kaynaklanacak ekstra
kargo bedellerinden SATICI sorumlu değildir. Belirtilen günler içeriğinde ürün/ürünler
ALICI’ya ulaşmadıysa teslimat problemleri info@oleamea.com e-mail adresi kullanılmak
sureti ile derhal bildirilmelidir.

Zarar görmüş paket durumunda: ALICI; teslim almadan önce ürünün muayenesini yapmalı,
ayıplı ve hasarlı ürünü kargo firması yetkilisinden teslim almamalıdır. Eğer kargo şirketi
yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise ALICI’nın, paketin orada açılarak ürünlerin
hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun tutanakla tespit edilmesini isteme
hakkı vardır.
ALICI, kargodan teslim alınan ürünün sağlam ve hasarsız olduğu kabul eder.
Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise durum, tutanağın ALICI’da kalan kopyasıyla
birlikte en kısa zamanda SATICI’ya bildirilmelidir.

Madde 9- Ürün İade ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedürü
Ürün İade:
ALICI, ürünü teslim aldıktan sonra 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve
cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. İlgili mevzuat uyarınca iade
işlemlerinin yapılabilmesi için ALICI’nın ürün ile birlikte teslim edilen SATICI’ya ait faturanın
alt kısmındaki iade bölümlerini eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra imzalayarak bir
nüshasını ürün ile birlikte SATICI’ya göndermesi diğer nüshasını da uhdesinde tutması
gerekmektedir.
ALICI’nın istekleri ve/veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler
için cayma hakkı söz konusu değildir.
ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde SATICI, cayma bildirimini içeren faturanın ürünle
birlikte kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (ondört) gün içerisinde almış olduğu
toplam bedeli ve varsa ALICI’yı borç altına sokan her türlü belgeyi ALICI’ya hiçbir masraf
yüklemeden iade edecektir.
Ürünün doğal kullanımına aykırı, kullanma talimatlarına uygun davranılmaması sebebiyle
üründe bir hasar ya da herhangi bir kusur meydana gelmişse SATICI’nın ürünü iade ve
değişim sorumluluğu bulunmamaktadır. İlaveten; ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş
vs. şekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez. İade, orijinal ambalaj ile yapılmalıdır.
Ürün iadesi için, durum öncelikli olarak info@oleamea.com e-posta adresine iletilmelidir.
Ürünün iade olarak gönderilme bilgisi, SATICI tarafından ALICI’ya iletilir. Bu görüşmeden
sonra ürün, iade ile ilgili bilgileri içeren fatura ile birlikte ALICI adresine teslimatı yapan kargo
şirketi kanalıyla SATICI’ya ulaştırmalıdır. SATICI’ya ulaşan iade ürün işbu sözleşmede
belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de ALICI kredi
kartına/hesabına yapılır. Ürün iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz. Kredi kartına yapılan
iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır.
Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü şu şekilde
uygulanacaktır: ALICI ürünü kaç taksit ile satın alma talebini iletmiş ise, banka ALICI’ya geri
ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde
ödedikten sonra, banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına

iadesi durumunda konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen
iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına banka tarafından aktarılır. ALICI’nın
satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim
tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş
olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksit sayısı
kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.
Kart ile alınmış ürün ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, banka ile yapmış olduğu
sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu
olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup ilgili tutarı bankaya nakden veya
mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda detayları belirtilen prosedür gereğince
ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, ALICI’nın bankaya bedeli
tek seferde ödemesinden sonra, banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince
yapılacaktır.

Madde 10- Gizlilik
ALICI tarafından işbu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ALICI’nın ödeme yapmak amacı ile
SATICI’ya bildirdiği bilgi ve veriler, SATICI tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.
SATICI, bu bilgi ve verileri sadece idari/yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde
açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde SATICI,
kendisinden istenen bilgi ve veriyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.
Kredi kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara
güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden
silinir.
ALICI’ya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca SATICI tarafından
standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya
bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri ALICI’ya, onayı sonrasında
gönderilebilir.

Madde 11- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme
İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklarda, Ticaret Bakanlığınca her
yıl ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI veya SATICI’nın yerleşim
yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş
sayılır.